Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κ. Ζαβρακλή Ελένης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 1:00μμ η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών Ζαβρακλή Ελένη θα παρουσιάσει στην αίθουσα Μ2 τη διπλωματική της εργασία με τίτλο “Αναγωγή πολυωνυμικών πινάκων σε πολυωνυμικούς πίνακες δευτέρου βαθμού διατηρώντας αναλλοίωτη την αλγεβρική δομή τους” (εξ’αναβολής).

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Καθ. Ν. Καραμπετάκης (επιβλέπων)