Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αικατερίνης Μπίσμπα

H μεταπτυχιακή φοιτήτρια της ειδίκευσης “Θεωρητικά Μαθηματικά” του ΠΜΣ στα Μαθηματικά, κ. Αικατερίνη Μπίσμπα, θα παρουσιάσει την διπλωματική εργασία της με τίτλο:
“Κρυπτογραφία Ελλειπτικών Καμπυλών”
την Πέμπτη 9-7-2020 στις 12.30, στο σύνδεσμο του Skype for Busness:

https://meet.lync.com/houtest-ac/poulakis.dimitrios/DYQPDJXT