Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Βάγιας Καρυώτη

Ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 8/12/2020, στις 13:15,  η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της ειδίκευσης “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων κι Ελέγχου” του ΠΜΣ στα Μαθηματικά κα Βάγια Καρυώτη, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία  στο σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/grahonis/QGRYL0J1

 

Από τη Γραμματεία

του ΠΜΣ στα Μαθηματικά