Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας τού μεταπτυχιακού φοιτητή Δ. Βαβίτσα

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, ώρα 11 πμ, στην αίθουσα Μ2, ο μεταπτυχιακός φοιτητής Δημήτριος Βαβίτσας θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του  με τίτλο

“Προσεγγίσεις ολόμορφων συναρτήσεων”