Παρουσίαση Δ.Ε. από το μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Ιωάννη Κιολέ

Ανακοινώνεται ότι, ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην ειδίκευση “Θεωρητικά Μαθηματικά” του ΠΜΣ στα Μαθηματικά, κ. Ιωάννης Κιολέ, πρόκειται να παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία στις 20/12/19, στην αίθουσα Μ2, στις 11.00 πμ,  με θέμα:

“O χώρος συναρτήσεων φραγμένης μέσης ταλάντωσης”

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στα Μαθηματικά