Παρουσίαση Δ.Ε. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Σοφίας Μαυροκεφαλίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε την ερχόμενη Παρασκευή 14/ 12/ 2018 και ώρες 11 π.μ.-12 μ. στην αίθουσα Μ2 3ος όροφος, του Τμήματος Μαθηματικών, στην παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του τμήματός μας
Σοφίας Μαυροκεφαλίδου, η οποία θα αναπτύξει την εργασία της με τίτλο:
«Αριθμητική Επίλυση Γραμμικών και Μη-Γραμμικών Συστημάτων Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων με Μεθόδους Butcher ανώτερης τάξης-Εφαρμογές με C++ των Μεθόδων και Εφαρμογές σε Προβλήματα του πραγματικού κόσμου», ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τους κ.κ.
Μαρία Χρ.Γουσίδου-Κουτίτα, (επιβλέπουσας) αναπλ. καθ. Τμ. Μαθηματικών, Γεώργιο Ραχώνη Καθηγητή τμ. Μαθηματικών, Δημήτριο Πουλάκη Καθηγητή τμ. Μαθηματικών

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε.
Από την κατεύθυνση «Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ