Παρουσίαση Δ.Ε. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Μαρίας Μιχάλη

Tην Παρασκευή 21/12, ώρα 10.15-11πμ, στην αίθουσα Μ0, η κα Μιχάλη Μαρία φοιτήτρια του ΠΜΣ στην ειδίκευση “Στατιστική και Μοντελοποίηση” θα υποστηρίξει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο “Διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck”.
Καλείσθε να παρευρεθείτε.
Από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχ. Έρευνας