Παρουσίαση Δ.Ε. της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Φωτεινής Ζερβάκη

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 25 Ιουνίου και ώρα 7.00μμ, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της ειδίκευσης “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ” θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία στην αίθουσα Μ2. Η Τριμελής Επιτροπή 1) Ν. Καραμπετάκης, καθηγητής 2) Γ. Βουγιατζής αναπλ. καθηγητής του Τμήματος Φυσικής 3) Γ. Τσακλίδης, καθηγητής (επιβλέπων) Θέμα: «Εκτίμηση περιοχών σύγκλισης στο γενικό επίπεδο πρόβλημα των τριών σωμάτων»