Παρουσίαση Δ.Ε. του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Θεόδωρου Τσώνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προσκαλείσθε την ερχόμενη Πέμπτη 18/ 4/ 2019 και ώρες 12-1μ.μ. στην αίθουσα Μ0 3ος όροφος, του Τμήματος Μαθηματικών, στην παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του τμήματός μας κ. Τσώνα Θοδωρή, ο οποίος θα αναπτύξει την εργασία του με θέμα: «Αριθμητική Διερεύνηση Μεθόδων Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων με Έμφαση στις Μεθόδους Merson, Scraton και Sarafyan. Εφαρμογές με C++ των Μεθόδων και Εφαρμογές σε Προβλήματα του Πραγματικού Κόσμου», της κατεύθυνσης «Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου», του ΜΠΣ του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, αποτελούμενης από τους κ.κ.: 1) Μ.Γουσίδου-Κουτίτα, (επιβλέπουσα) Αναπλ. Καθηγήτρια 2) Ν. Καραμπετάκη, Καθηγητή 3) Γ. Ραχώνη Καθηγητή Παρακαλούμε να παραβρεθείτε. Από την Κατεύθυνση «Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΩΝΑΣ