Παρουσίαση Δ.Ε. του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Νικόλαου Παπαντώνη

Α.Π.Θ.
Τμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΜΣ «Στατιστική και Μοντελοποίηση»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ –Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του ΠΜΣ «Στατιστική και Μοντελοποίηση» κ Νικολάου ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ με τίτλο:

«Συμβολή στη μελέτη για τη Βελτιστοποίηση του πλήθους των κλάσεων δεδομένων».

Ώρα Έναρξης: 13:00
Αίθουσα: Μ1.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05-07-2019

Για την 3-μελή επιτροπή
Ο
Επιβλέπων
Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

 

Ανακοίνωση_ΠαρουσίασηςΔιπλ_ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ-Νικολάου-3_0