Παρουσίαση Δ.Ε. των μεταπτυχιακών φοιτητριών Ε. Αποστολίδου και Δ. Ζαλαβετούδη

Την Τρίτη 12/12/2018, ώρα 5:15 μ.μ. η φοιτήτρια του Π.Μ.Σ Στατιστική και Μοντελοποίηση, κα Εύα Αποστολίδου θα παρουσιάσει στην αίθουσα M2 του Τμήματος Μαθηματικών, τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο:

«Μοντελοποίηση της Δομής Εξάρτησης Χρονικά Μεταβαλλόμενων Συζεύξεων: Η Δυναμική Συσχέτιση Μεταξύ των Κρατικών Ομολόγων της Ελλάδας και των Κρατικών Ομολόγων της Ομάδας Χωρών των G20»

Την Τρίτη 12/12/2018, ώρα 6:30 μ.μ. η φοιτήτρια του Π.Μ.Σ Στατιστική και Μοντελοποίηση, κα Δέσποινα Ζαλαβετούδη θα παρουσιάσει στην αίθουσα M2 του Τμήματος Μαθηματικών, τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο:

«ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»

Με τιμή
Η Επιβλέπουσα

Αναπλ. Καθ. Φ.Κολυβά-Μαχαίρα

 

Ανακοινωση παρουσιασης διπωματικης