Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος κ. Κωστοπούλου Μαρίας

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00πμ η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών Κωστοπούλου Μαρία θα παρουσιάσει στο Εργαστήριο Η/Υ  του ΠΜΣ τη διπλωματική της εργασία με τίτλο
Υλοποίηση και Σχεδίαση Γραφικού Περιβάλλοντος για την Εφαρμογή του Αλγορίθμου Υπολογισμού Κανονικών Δυναμικών Αντισταθμιστών για την Ανάθεση Παρονομαστών σε Συστήματα Μη-μηδενικής Φάσεως
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Ομοτ. Καθ. Α.Ι. Βαρδουλάκης (επιβλέπων)