ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:15 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών (Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών) Ελένη Κυριακού θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Μ2 τη διπλωματική εργασία της με τίτλο:
Περί γεωμετρικών κατασκεύων
Παρακαλείσθε να παραβρεθείτε
Από τον Τομέα Γεωμετρίας