Προβλήματα στο Zoom

Από τις 22/3 το πρωί παρατηρείται δυσλειτουργία στις συνεδρίες Zoom στο ΑΠΘ που απαιτούν εξουσιοδότηση πρόσβασης (Sign in). Για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση https://it.auth.gr/el/news/2021-03-23/5171 <https://it.auth.gr/el/news/2021-03-23/5171> την οποία μπορείτε να συμβουλεύεστε. Στην ανακοίνωση υπάρχουν και προτεινόμενα βήματα για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές κατά την σύνδεση τους.