Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ του τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, για το ακαδημ. έτος 2018-19

Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2643) η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καλούνται να διαβάσουν τη συνημμένη προκήρυξη και να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 16/7/2018.Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την (ηλεκτρονική φόρμα) αίτηση στη διεύθυνση http://grad.math.auth.gr/  Η έντυπη αίτηση και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στα πλαίσια της παραπάνω αίτησης http://grad.math.auth.gr/ ) Σε περίπτωση επιλογής, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία. Το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό έως τις 11.59μμ τα μεσάνυχτα στις 16/7/2018. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Χ. Χαραλάμπους
Πρόεδρος
Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2018-19