ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ στα Μαθηματικά ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά, του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2643/6-7-2018, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις (ΜΔΕ): α. Θεωρητικά Μαθηματικά β. Στατιστική και Μοντελοποίηση γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί έως 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές, έως 15 ανά ειδίκευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 3-7-2019 έως 16-7-2019. Για τη συμμετοχή των φοιτητών, που βρίσκονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, πρέπει μαζί με την αναλυτική βαθμολογία να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναγραφή του πλήθους των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για ενημέρωσή σας

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

 

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2019-20
αίτηση τριών ειδικεύσεων