Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης 6 υποτροφιών για φοιτητές/-τριες του ΠΜΣ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Από τη Γραμματεία

 

ΠροσκλησηΥποτροφιωνΠΜΣ