Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ στα Μαθηματικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απονέμει, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2643, 6-7-2018, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ειδικεύσεις (ΜΔΕ):

α. Θεωρητικά Μαθηματικά

β. Στατιστική και Μοντελοποίηση

γ. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν δεκτοί έως 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές, έως 15 ανά ειδίκευση.

Η παρούσα πρόσκληση είναι για την πρώτη φάση της επιλογής υποψηφίων (Άρθρο 5 του Εσωτερικού Κανονισμού), όπου δικαιούνται να κάνουν αίτηση φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει πτυχίο ή είναι τελειόφοιτοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 20-8-2020 έως και 31-8-2020. Για τη συμμετοχή των φοιτητών, που βρίσκονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, πρέπει μαζί με την αναλυτική βαθμολογία να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναγραφή του πλήθους των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Συννημένη θα βρείτε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά προυποθέσεις δικαιολογητικά και προθεσμίες υποβολής  υποψηφιότητας.

Πρόσκληση-Υποβολής-Υποψηφιοτήτων-ακαδ.-έτους-2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ