Πρόταση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στην ειδίκευση Στατιστική και Μοντελοποίηση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΣ 2020-2021

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ»

 

Η τριμελής επιτροπή για την επιλογή των φοιτητών που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ του Τμήματος, στην ειδίκευση «Στατιστική και Μοντελοποίηση», έκρινε το έργο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ για να εισαχθούν με την πρώτη φάση, και κατέληξε (λαμβάνοντας υπόψη και τα τελευταία αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020) στην ακόλουθη βαθμολογική κατάταξη, για τους πρώτους κατά σειρά υποψήφιους, οι οποίοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 7,0 μόρια (14 συνολικά υποψήφιοι).

1 Μαρούκα Γεωργία
2 Τσακαλίδου Ελένη
3 Πέσιος Δημήτριος
4 Λευκαδίτης Νικόλαος
5 Εκουτσίδου Σταυρούλα
6 Ιακωβίδης Ισίδωρος
7 Μαστοράκης Παύλος
8 Γάσπαρης Νικόλαος
9 Χριστόπουλος Γεώργιος
10 Μανδραβέλης Δημήτριος
11 Καλαϊτζής Βασίλειος
12 Καπανίδης Ευριπίδης
13 Φελεκίδης Εμμανουήλ
14 Δογούλης Παντελεήμων Τσαμπίκος

 

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων προτείνεται να εισαχθούν με την πρώτη φάση επιλογής με βάση τον κανονισμό του ΠΜΣ, οι πρώτοι 10 (οι οποίοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 7,5 μόρια, με στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο),.

 

Θεσσαλονίκη, 11/9/2020                                  Η τριμελής Επιτροπή

 

 

Γ. Αφένδρας    Α. Παπαδοπούλου    Γ. Τσακλίδης