Πρόταση επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών της Ειδίκευσης Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου

Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών της Ειδίκευσης Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων και Ελέγχου του Π.Μ.Σ. στα Μαθηματικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αποφάσισε να προτείνει να γίνουν άμεσα δεκτές/δεκτοί οι:

ΕΠΩΝΥΜΟ                              ΟΝΟΜΑ         

  1. ΜΠΙΣΜΠΑ                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  2. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ                          ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  3. ΝΤΑΟΥΝΑΚΗΣ                          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  4. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ                           ΜΑΡΙΑ
  5. ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ                          ΑΡΓΥΡΙΟΣ
  6. ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΥ               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  7. ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ                             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  8. ΦΡΥΔΑΣ                                   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

Και παραπέμπει τις/τους υπόλοιπες/υπόλοιπους υποψηφίους σε εξετάσεις.

Η επιτροπή

Νικόλαος Καραμπετάκης, καθηγητής

Δημήτριος Πουλάκης, καθηγητής

Γεώργιος Ραχώνης, καθηγητής