Σειρά διαλέξεων με θέμα Quantum Computing

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
(Υπεύθυνος συνεργασίας Γ. Ραχώνης)

Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ ο Dr Mika Hirvensalo, University of Turku, θα δώσει σειρά διαλέξεων με θέμα Quantum Computing σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα
Δευτέρα 16/5, 10:00-12:00, Mathematical basics on representing quantum information
Τρίτη 17/5, 11:00-13:00, Basics on information theory, and entropy
Πέμπτη 19/5, 11:00-13:00, Special features of quantum information
Παρασκευή 20/5, 11:00-13:00, Bell inequalities, EPR paradox and its resolution

‘Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στο εργαστήριο Η/Υ και απευθύνονται σε φοιτητές του ΠΜΣ καθώς και φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 6ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου.