Σεμινάριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας, κ. Ε. Αχλάτη

ΣΕΜΙΝΑΡΙO  Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικης Λογικης
Αίθουσα Μ2 του Τμήματος Μαθηματικών, 3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Τετάρτη  1 Μαρτίου  2017
12:15-13:00  Ευτυχία Αχλάτη 

ΤίτλοςΜία εισαγωγή στην ελεύθερη μερικώς μεταθετική Lie άλγεβρα.

Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια της παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Αχλάτη, φοιτήτρια του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών. Η τριμελής επιτροπή για τη διπλωματική εργασία της κ. Αχλάτη αποτελείται από τον κ. Δ. Πουλάκη, κ. Α.Ι. Πάπιστα (επιβλέπων)  και κ. Χ. Χαραλάμπους.

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας                             (apapist@math.auth.gr) 9-7955
Χ. Χαραλάμπους                     (hara@math.auth.gr)      9-7934