Σεμινάριο Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής, Πέμπτη 22.12.16 Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σεμινάριο τομέα  ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ  ΑΡΙΘΜΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Μαθηματικών,
3ος όροφος κτιρίου Σ.Θ.Ε.
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2016
12:15-13:00 Δημήτρης Αρβανιτάκης
ΤίτλοςMacaulay2: ένα υπολογιστικό πρόγραμμα για την Αλγεβρική Γεωμετρία και την Αντιμεταθετική Άλγεβρα
13:00-13:45 Δήμητρα Στεφανίδου
ΤίτλοςΤο Θεώρημα 90 του Hilbert
Οι ομιλίες θα δοθούν στα πλαίσια της παρουσίασης των Διπλωματικών Εργασιών των κ.κ. Δ. Αρβανιτάκη και Δ. Στεφανίδου,  φοιτητών του ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών, στην Ειδίκευση των Θεωρητικών Μαθηματικών.
Η τριμελή επιτροπή για τη διπλωματική εργασία του  κ. Δ. Αρβανιτάκη  αποτελείται από  την ομότιμη Καθ. κ. Θ. Θεοχάρη, τον Καθ. κ. Α. Πάπιστα και την Καθ. Χ. Χαραλάμπους (επιβλέπουσα).
Η τριμελή επιτροπή για τη διπλωματική εργασία της  κ. Δ. Στεφανίδου  αποτελείται από  την ομότιμη Καθ. κ. Θ. Θεοχάρη (επιβλέπουσα), τον Καθ. κ. Α. Πάπιστα και την Καθ.κ. Χ. Χαραλάμπους.
Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας            (apapist@math.auth.gr)        9-7955
Χ. Χαραλάμπους    (hara@math.auth.gr)             9-7937