ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑTΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑTΙΚΩΝ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΧΑΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
(Δ. Πουλάκης, Γ. Ραχώνης, Γ. Τσακλίδης)
Τρίτη 14 – 5 – 2019, Αίθουσα Μ2, 13:00 μμ.

Dr Δημήτριος Προύσαλης, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
“An introduction to Dynamical systems, Chaos and their Applications”

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
http://users.auth.gr/grahonis/seminar_TCS.htm