Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος “Στοχαστικές Μέθοδοι” της ειδίκευσης “Στατιστική και Μοντελοποίηση” στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Το μάθημα «Στοχαστικές Μέθοδοι» του ΠΜΣ “Στατιστική και Μοντελοποίηση θα γίνεται  διαδικτυακά κάθε Πέμπτη  4.15-7.00μμ,  με το πρόγραμμα Skype for Business μέσω του link
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/tsaklidi/0P86OBV1