Σχετικά με τη διδασκαλία του Μαθήματος “Ειδικά Θέματα: Γενικευμένα Μαρκοβιανά Συστήματα” της ειδίκευσης “Στατιστική & Μοντελοποίηση” του ΠΜΣ στα Μαθηματικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Το μάθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» του ΠΜΣ “Στατιστική & Μοντελοποίηση” θα γίνεται  διαδικτυακά κάθε Τρίτη, 8.15-11πμ,  με το πρόγραμμα Skype for Business μέσω του link
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/tsaklidi/0P6CU6B4