Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στην υποβολή των δηλώσεων θα χρειαστεί να επαναλάβετε την καταχώρηση των μαθημάτων στη δήλωσή σας  από την αρχή.  Η προθεσμία παρατείνεται έως και 3 Νοεμβρίου 2019. Εάν προκύψουν άλλα προβλήματα παρακαλώ να  μας ενημερώσετε για τυχόν προβλήματα.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στα Μαθηματικά