Σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων της β΄ φάσης για τη επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/ριων στο ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Σας υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της β΄ φάσης για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. στα Μαθηματικά. Ειδικότερα:

Ειδίκευση «Θεωρητικά Μαθηματικά»

Οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 4μ.μ. έως τις 7μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:

https://authgr.zoom.us/j/94187928797

Οι υποψήφιοι/ες θα χρειαστούν κάμερα, μικρόφωνο και γραφική ύλη.

Ανά μία ώρα θα αφιερωθεί στην Άλγεβρα, Ανάλυση και Γεωμετρία. Η εξέταση θα έχει κάποια σύντομα γραπτά και κάποια προφορικά τμήματα.

Η εξεταστέα ύλη βρίσκεται στον σύνδεσμο

https://math.auth.gr/programs/postgraduate/master-in-maths/entrance-exams/

 

Ειδίκευση «Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων Ελέγχου»

Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν γραπτώς, κατά τις ώρες 15:00΄-17:00΄ και θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του τρόπου εξέτασης με ηλεκτρονικό μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail.

 

Ειδίκευση «Στατιστική και Μοντελοποίηση»

Οι εξετάσεις της δεύτερης φάσης θα ξεκινήσουν η ώρα  16:00΄ και θα διαρκέσουν 90min,  εξ αποστάσεως (διαδικτυακά), με συνδυασμό προφορικά-γραπτά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν μέρος στην εξέταση μέσω  Zoom Meeteing στη διεύθυνση:
https://authgr.zoom.us/j/91497666498?pwd=L3pBZk9WYURRTVlCRHhRdVhJK2NPdz09