Σχετικά με το μάθημα «Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία» του Π.Μ.Σ.

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 θα γίνει τηλε-μάθημα με τη βοήθεια της πλατφόρμας SKYPE for Business του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ» του Τμήματος Μαθηματικών.

Το μάθημα είναι το «Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία» με διδάσκοντα τον αφυπηρετήσαντα Αν. Καθηγητή κ. Φαρμάκη Νικόλαο.

Ώρα μαθήματος από 11:00 έως 13:45.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αρχίσουν την προσπάθεια σύνδεσής τους από τις 10:30 στον κόμβο (link) που θα τους παρασχεθεί στις 10:15 (περίπου) με μήνυμα Email σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δόθηκαν από το ΚΗΔ.

 

Από το ΠΜΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ του Τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ.