Σχετικά με το μάθημα του ΠΜΣ “Επίσημες Στατιστικές”

Το μάθημα “Επίσημες Στατιστικές” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ειδίκευσης Στατιστική και Μοντελοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31/10/2019, ώρα 17.00-20.00 και την Παρασκευή 1/11/2019, ώρα 14.00-17.00 στην αίθουσα Μ2 με διδάσκοντα τον κ. A. Θανόπουλο.