ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της ειδίκευσης “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου” έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Γραμματείας του ΠΜΣ (2310997930) για να τους γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα επιλογής.
Για τις ειδικεύσεις “Θεωρητικά Μαθηματικά” και “Στατιστική και Μοντελοποίηση” θα βγει νεώτερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ