ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΩΝ (ΠΜΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ (ΠΠΣ)

Το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΩΝ του ΠΜΣ θα αρχίσει τη Δευτέρα, 12/10/2020, μέσω zoom, την ώρα και στον σύνδεσμο που ανακοινώθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ του Ζ’ εξαμήνου του ΠΠΣ θα αρχίσει την Τετάρτη, 7/10/2020, μέσω zoom, την ώρα και στον σύνδεσμο που ανακοινώθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα,

Φ. Πεταλίδου