Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας Δημήτρη Μακρή

Τη Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις 1:00  μ.μ. ο κ. Δημήτρης Μακρής,  φοιτητής του ΠΜΣ της ειδίκευσης “Θεωρητικά Μαθηματικά”  θα υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο 
 
«Singular Foliations and Lie infinity-algebroids». 
 
Η  υποστήριξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ανοικτή στο κοινό, στο σύνδεσμο (ανοικτός από τις 12:50): 

 

Meeting ID: 956 1820 7078
Passcode: 879534
 
Εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 
Π. Μπατακίδης