Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας – Ραφαηλία-Περσεφόνη Τσιαβού

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 ώρα 11:00 π.μ.  η κ. Ραφαηλία-Περσεφόνη Τσιαβού,   φοιτήτρια του ΠΜΣ της ειδίκευσης “Θεωρητικά Μαθηματικά”  θα υποστηρίξει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

«Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων Lie και Εφαρμογές»

Η  υποστήριξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ανοικτή στο κοινό, στο σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/92167245791?pwd=MjVUa0txUTFRVjBOTE5nRGtUL25kZz09

Meeting ID: 921 6724 5791
Passcode: 735949

Εκ μέρους της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής

Π. Μπατακίδης