Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας του Δ. Παπακαρμέζη-αλλαγή στη ημέρα

Την Τετάρτη 18/12, στην αίθουσα Μ2, ώρα 14.00 ο Δημήτριος Παπακαρμέζης, μεταπτυχιακός  φοιτητής του ΠΜΣ ¨Στατιστική και Μοντελοποίηση”, θα υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία με θέμα “Μη ομογενής διαδικασία Ornstein -Uhlenbeck ”.
Καλείσθε να παρευρεθείτε