Υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κας Μ. Παναγιωτίδου, Δευτέρα 28 Δεκ., 5.30μμ

Σήμερα,  Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και με έναρξη  5.30 μμ η κα Μ. Παναγιωτίδου, φοιτήτρια του ΠΜΣ στην ειδίκευση “Στατιστική και Μοντελοποίηση” θα υποστηρίξει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο “Επεκτεταμένο και Unscended φίλτρο Kalman με περιορισμούς. Εφαρμογή στα Οικονομικά”.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση στον σύνδεσμο

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/tsaklidi/0P86OBV1