ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την  Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 ώρα 10:0  ο κ. Γεώργιος Κουτσογούλας,   φοιτητής του ΠΜΣ της ειδίκευσης “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία   Συστημάτων και Ελέγχου”  θα υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο “Αυτόματα με βάρη στον max-plus ημιδακτύλιο”. Η   υποστήριξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ανοικτή στο κοινό, στο σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/7243721976

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή