ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τρίτη 9- 10 – 2018, Εργαστήριο Η/Υ, 10:00 πμ.

Μιχαήλ Αναστασιάδης
The (R)LWE problem on cryptography
(Επιβλέπων Κ. Δραζιώτης)