[10/04/2020] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Γεώργιος Κυδωνάκης, Χώροι πηλίκο παραβολικών δεσμών Higgs

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, 12.00 – 13.00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Γεώργιος Κυδωνάκης, Universite de Strasbourg (IRMA)

Τίτλος: Χώροι παραβολικών δεσμών Higgs

Περίληψη: Η έννοια μιας παραβολικής διανυσματικής δέσμης εισήχθη από τον C. Seshadri στην προσπάθεια καθιέρωσης της αντιστοιχίας Narashiman – Seshadri στην περίπτωση των μη συμπαγών επιφανειών Riemann. Οι παραβολικές δέσμες Higgs είναι στην πραγματικότητα τα ολόμορφα ισοδύναμα προς τις αναπαραστάσεις της θεμελιώδους ομάδας μιας τέτοιας επιφάνειας σε ημιαπλές ομάδες Lie. Οι χώροι πηλίκο αυτών των αντικειμένων έχουν ολοένα αναπτυσσόμενη σπουδαιότητα σε περιοχές της Αλγεβρικής Γεωμετρίας και της Μαθηματικής Φυσικής. Στην ομιλία αυτή θα εισάγουμε τους χώρους πηλίκο αυτούς, και θα συζητήσουμε διάφορες τεχνικές για τη μελέτη τοπολογικών ιδιοτήτων τους. Εργασία από κοινού με τους Hao Sun και Lutian Zhao.

Αφίσα ανακοίνωσης