[23/6/2021] Σεμινάριο – Colloquium Τμήματος – Greek Mathematical Seminar – Ιωάννης Σακελλαρίδης, Αρμονική ανάλυση και L-συναρτήσειςΗ ομιλία θα πρέπει να δημιουργηθεί με προσωπικά της πλατφόρμας
                                                                                                              Meeting ID: 987 5456 4451
                                                                                                              Passcode: 174161