Ανακήρυξη Υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ στις ΓΣ των Τομέων του Τμήματος

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το έγγραφο σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία

 

ΑνακηρυξηΥποψηφιωνΕΔΙΠσεΓΣΤομεων