Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην “Ιατρική Πληροφορική” 2019-2020

“Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και την αφίσα του ΔΠΜΣ “Ιατρική Πληροφορική” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.”

 

ΩΚΛ346Ψ8ΧΒ-ΚΙ0
promesip_afisaki_2019-20