Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή των Τμήματος Μαθηματικών, ΑΠΘ, γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση θέσης καθηγητή

στο Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του Α.Π.Θ. αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3764)

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1252/05-12-2017 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 06-12-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13 Φεβρουαρίου 2018.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος. Τηλ.Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr .
Πληροφορίες προκήρυξης

ΦΕΚ:

1252/05-12-2017 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής:

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2018 – 23:59