Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγ. στη βαθμίδα του αναπ. καθ. ή του επίκ. καθ. στον Τομέα της Ανάλυσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση κενής θέσης καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής κενής θέσης καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας 2310997940 e-mail: info@math.auth.gr) – Μιας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση, με έμφαση στην Αρμονική Ανάλυση ή Γεωμετρική Ανάλυση ή Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους ή Θεωρία Δυναμικού ή Θεωρία Τελεστών ή Μιγαδική Ανάλυση ή Συναρτησιακή Ανάλυση» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00001777867) (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για επίκουρο καθηγητή: 00001778101) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1164/16-11-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 25-01-2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail. Θεσσαλονίκη, 25-11-2016

Με εντολή του Πρύτανη

Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ
https://www.auth.gr/news/positions/23217