ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο που αφορά την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας στον Τομέα Γεωμετρίας.

Από τη Γραμματεία

 

ΠροκΔιευθΓεωμετριας