Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9C%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A01%CE%99?inline=true

Δημοσίευση στις εφημερίδες:

-ΤΟΠΙΚΕΣ: Τύπος Θεσσαλονίκης

Ημερήσια Τοπική

 

-ΑΘΗΝΩΝ: Δημοκρατία

Δημοπρασίες-Πλειστηριασμοί

ΠροσκλησηΕκδηλωσηςΕνδιαφεροντοςΠΔ407