Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε Ορθή Επανάληψη υπ’ αριθμ. 165319/2019. Η ορθή επανάληψη έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 22η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00. Ο πίνακας θέσεων διδασκαλίας για το Τμήμα Μαθηματικών παραμένει ο ίδιος.
Ο πίνακας θέσεων διδασκαλίας για το Τμήμα Μαθηματικών (σελ. 28) αποτελείται από  τις συστάδες μαθημάτων:

Μαθηματική Λογική

Θεωρία Συνόλων Ι

(Εαρινό Εξάμηνο)

Μαθηματική Λογική Ι

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Μαθηματική Ανάλυση (A)

Διαφορικές Εξισώσεις

(Εαρινό Εξάμηνο)

Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Μαθηματική Ανάλυση (Β)

Τοπολογία Μετρικών Χώρων

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης

(Εαρινό Εξάμηνο)

Επιστήμη Υπολογιστών και Αριθμητική Ανάλυση

Θεωρητική Πληροφορική Ι

(Εαρινό Εξάμηνο)

Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ

(Εαρινό Εξάμηνο)

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Στοχαστικές Στρατηγικές

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Χρονικές Σειρές

(Εαρινό Εξάμηνο)

Διδακτική των Μαθηματικών

Διδακτική των Μαθηματικών Ι

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (πρακτική άσκηση) (Χειμερινό)

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ (πρακτική άσκηση) (Εαρινό)

(Εαρινό Εξάμηνο)

Γεωμετρία και Επιστήμη Υπολογιστών

Αναλυτική Γεωμετρία Ι

(Χειμερινό Εξάμηνο)

Υπολογιστική  Γεωμετρία

(Χειμερινό Εξάμηνο)

 

Θεωρία Ασαφών Συνόλων

(Εαρινό Εξάμηνο)

 

προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος-ορθή επανάληψη