Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σχετικά με το θέμα, σάς επισυνάπτουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας ” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Παρακαλούμε, να την αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, για να ενημερωθούν οι τελειόφοιτοι φοιτητές σας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν  από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κουγιουμτζίδου Ελένη

E mail: pgsec@e-ce.uth.gr, ekougioum@e-ce.uth.gr

Τηλέφωνο: 2421074934

Fax: 2421074997

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ευφυή Δίκτυα 2019-20_εαρινό