Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής-Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και τις ΓΣ των Τομέων για ακ. έτος 2019-2020

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο το σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

 

ΣυγκρΕφορΕπιτρΕΤΕΠ20192020