Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σ. του Τμήματος και τις Γ.Σ. των Τομέων

Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο.

Από τη Γραμματεία

ΣυγκροτησηΕφορευτικηςΕΔΙΠ6Φ4Π46Ψ8ΧΒ-ΑΩΓ